top of page
desevni/zdravi
Tématické

KURZY & WORKSHOPY

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

ADHD
V DOSPĚLOSTI 

Máte problém se soustředěním, zapomínáním nebo roztržitostí? Mohou zmíněné symptomy signalizovat ADHD a kde můžete najít vhodnou péči? Přednáška se zaměřením na ADHD u dospělých Vám může zodpovědět otázky o pozornosti, paměti, kognitivních poruchách a možnostech léčby nebo preventivního tréninku.

PERFEKCIONISMUS

Často si myslíme, že když budeme perfektní, najdeme vnitřní klid a rovnováhu, ale to je omyl. Tato přednáška se věnuje perfekcionismu, tlaku na efektivitu, nereálným nárokům na sebe sama a zvládání všeho "výborně". Dozvíte se, jak je možné, že nám perfekcionismus brání v zvládání věcí, životnímu nadhledu, a jak souvisí s psychickými potížemi. Naučte se způsob, jak žít neperfektní, zato naplněný, život s hodnotami jako je smysluplná práce, vztahy, nebo zdraví.

Seminář Práce se stresem se zaměřuje na to, co se během stresu děje v lidském těle. Tato znalost umožňuje náhled na celkovou situaci stresového prožívání a tím následně i možnost na to efektivně zareagovat. Dozvíte se rozdíly mezi chronickým

a akutním stresem. Procvičíte si techniky zvládání stresu, dále se dozvíte o dlouhodobých technikách jako jsou relaxační techniky, mindfullness nebo asertivní dovednosti.

PRÁCE
SE STRESEM

Když Vás zdravotní potíže dovedou k lékaři, který nenajde příčinu, možná nadešel čas objevit Psychosomatiku - medicínský obor, který v poslední době získává na důležitosti. Čemu se psychosomatika věnuje, jaké jsou časté psychosomatické symptomy a kam se obrátit, pokud máte pocit, že některé z nich znáte? Tomu se věnuje přednáška o Psychosomatice.

PSYCHOSOMATIKA

Na semináři se dozvíte o projevech syndromu vyhoření jako jsou na příklad nespavost, vyčerpání, psychosomatické symptomy a jiné. Poznáte jejich krátkodobé i dlouhodobé důsledky, zaměříme se na prevenci a léčbu. Naučíte se rozpoznat rizikové faktory syndromu vyhoření a včasně zasáhnout. Tím se udržovat v kondici pracovně i osobně.

SYNDROM VYHOŘENÍ

NESPAVOST

Workshop se věnuje tématu nespavosti z pohledu možných příčin (stres, tlak na výkon, krizové situace, úzkosti...) a hlubšímu porozumění celkové spánkové hygieny. V kurzu se naučíte,

jak rozpoznávat a měnit nezdravé zvyky v myšlení, a jak si nastavit udržitelný spánkový režim s ohledem na vlastní životní rytmus. Zároveň se dozvíte hlubší souvislosti mezi spánkem, nespavostí a životní spokojeností.

V přednášce se zaměříme na proměny dětské psychiky v jednotlivých vývojových obdobích, na psychický vývoj dítěte a jeho potřeb v průběhu raného dětství po nástup do školy. Budeme hovořit o úlohách, funkcích a nárocích jednotlivých prostředí, která dítě formují, jako je rodina, mateřská škola, či dětská skupina.

DĚTI: PSYCHICKÝ VÝVOJ
A POTŘEBY OD NAROZENÍ AŽ PO VSTUP DO ŠKOLY

DUŠEVNÍ HYGIENA

Víte, jak dodržovat duševní hygienu a předcházet tak úzkostem, depresím nebo jiným psychickým nepohodám? Pokud Vás zajímá, jak má vypadat zdravý psychický režim, jak udržovat duševní hygienu v práci nebo jak správně relaxovat, pak je přednáška o duševní hygieně právě pro vás.

Provedeme vás technikou, která je velmi populární proto, že pomáhá lidem se zastavit a koncentrovat na to, co je třeba - ať už na pracovní úkol nebo svoje prožívání. Workshop nabízí účastníkům seznámit se s všímavostí jako s terapeutickou technikou 3. vlny kognitivně-behaviorální terapie. Nastíní, jak fungují jednotlivé modality psychiky (myšlení – emoce - tělesný doprovod - reakce), psychosomatické projevy nemocí nebo biofeedback. Cílem je osvojení si základních principů relaxačních technik, jejich trénink a možné využití v běžném životě.

MINDFULLNESS

ZÁVISLOST

Naučte se včas rozpoznat závislost, její druhy a jak se projevují. Naučíme vás kritéria určující míru závislosti či škodlivého užívání návykových látek i nelátkovým závislostem (gambling, workoholismus a další). Zjistěte více o adiktologické léčbě, jejích možnostech a také limitech. To vše v kontextu dnešní doby, která přináší mnoho výzev, ale také nabízí únik a jednoduchá řešení, která vedou k závislostem a z toho vyplývajících důsledků na kvalitu života.

DĚTI A RODINA

DĚTI A SPÁNEK

Co když miminko nespí? Jaké jsou zákonitosti dětského spánku a jaké poruchy spánku mohou děti potkat? Naučte se správně stimulovat dětský spánek, a odstraňte nešvary, které jako rodiče děláme a zakládáme tím dětem na spánkové zlozvyky. Zajímavostem z oblasti neuropsychologie se dozvíte v přednášce o dětském spánku.

DĚTI: PSYCHICKÝ VÝVOJ VE ŠKOLNÍM OBDOBÍ I DOSPÍVÁNÍ

Téma přednášky je zaměřené na vývoj a proměny psychiky v období nástupu do školy, školního věku a dospívání. Postupně probereme otázky související se školní zralostí / připraveností, vstupem do školy, její funkcí v životě dítěte a dospívajícího. Zároveň se zaměříme na možná rizika a krize, se kterými se děti / dospívající v těchto obdobích mohou potýkat.

Přichází jako blesk z čistého nebe. 

A pravděpodobně přináší spoustu otázek. Přednáška o nemoci v rodině vám může pomoci zmenšit strach z toho, co vás čeká. Dozvíte se, jak může v dnešní době vypadat komunikace se zdravotním týmem, na co se ptát, jak plánovat, ale také o možnostech podpory pečujících

o nemocného, na které se v nemocnicích často zapomíná.

NEMOC V RODINĚ

Seznamte se s nejčastějšími dětskými strachy
a úzkostmi, které rodiče trápí. Vysvětlíme si, jak se
u dětí projevují a co se při těchto náročných stavech děje v mozku. Odpovíme si na otázky, proč věty typu „Bubáci neexistují“ nebo „Vždyť se nemáš čeho bát“ nefungují. Na závěr se budeme věnovat tomu, co naopak při práci se strachem a úzkostí funguje, včetně konkrétních tipů a možnosti praktického nácviku.

DĚTI A STRACH

VZTEK U DĚTÍ

Workshop pro rodiče, kteří si procházejí krásným, ale náročným obdobím péče o dítě. Jak se vyrovnat s obdobím vzdoru, přijmout vztek dítěte, pomoci mu ho zpracovat a pustit ven bezpečnou formou? A jak se potom postarat o sebe? Bývá obtížné si přiznat, že se sami na dítě zlobíme, cítíme bezmoc a velkou zlost. Naučte se, jak s těmito emocemi pracovat, nestydět se za ně a umět je přijmout jako součást sebe sama.

Dětství, rodičovství i partnerství prochází kulturně- historickými proměnami, v tomto kontextu se zaměříme na distribuci rolí mezi mužem a ženou, otcem a matkou a jejich funkci ve výchově. Probereme úlohu rodičovství s důrazem na otcovství v jednotlivých etapách psychického vývoje dětí a dospívajících. Poukážeme na kritická místa a obtíže v těchto souvislostech.

OTCOVSTVÍ A DĚTSTVÍ

ADOLESCENTI, JEJICH SEXUALITA A GENDER

Překvapilo vás vaše dítě svojí sexualitou anebo tím, jakým se cítí pohlavím / genderem nebo máte pocit, že byste měli být připraveni. „Měl/a jsem něco udělat jinak?“ „Měl/a jsem něco říct?“ „Jak jí/mu pomoci, co mám teď dělat?“ jsou jen některé otázky, které vám mohou běžet hlavou, když se vám dospívající svěří

s tím, že některé věci cítí jinak než u většiny lidí. Cílem tohoto setkání je zjistit, jak naslouchat a nebát se toho, s čím se vám váš blízký svěřuje, a proč je
v pořádku nevědět a tápat. Tím udržujeme naše vztahy zdravé a jsme přítomní pro naše blízké ve chvílích, které nás možná překvapily.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Jak spánek ovlivňuje náš jídelníček? Jaký vliv má stravovací režim na spánek? A proč je důležité dostatečně spát, abychom se dobře stravovali? Spánek, příjem stravy a tekutin patří mezi základní lidské potřeby, které na sebe vzájemně působí. To, co jíme a kdy jíme, má zásadní vliv na kvalitu spánku. Zjistěte, jak správně načasovat jídlo, pití a spánek, proč nejíst pozdě večer, kdy je čas si dát poslední kávu nebo čaj a proč není výhodné pít večer alkohol.

VÝŽIVA A SPÁNEK V SOUVISLOSTECH

deti-a-rodina
zdravi-zivotni-styl

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY VE VÝŽIVĚ

Mléko zahleňuje a není pro člověka vhodné, med je lepší než cukr, rostlinné oleje jsou zdravější než živočišné, hlavními zdroji vlákniny jsou ovoce a zelenina... Snídaně musí být do hodiny od probuzení, je potřeba jíst málo a často, náš organismus je překyselený a je nutné detoxikova.Při hubnutí je třeba vynechat pečivo a přílohy, jíst naposledy v 17 hodin, k hubnutí není potřeba pohyb, nejlepší je zaplatit si předepsaný jídelníček nebo krabičkovou dietu. Po menopauze je metabolismus zpomalený a zhubnout je nemožné, za nárůst váhy může špatná funkce štítné žlázy a nejúčinnější je ketodieta. Znáte tyto polopravdy?

Cílem workshopu je vyvrácení nejčastějších mýtů z oblasti výživy a jejich vysvětlení na podkladě

medicíny založené na důkazech. Dozvíte se, jak se správně stravovat bez zbytečného stresu z toho, že děláte něco špatně, a jak si jídelníček nastavit k vlastní spokojenosti.

V přednášce o diabetu se dozvíte o jeho rozdělení, příčinách vzniku a léčbě. Rozdělením a stanovením příčin vzniku lze stanovit kroky k možné prevenci onemocnění, a to zejména u diabetu druhého typu. Zmíněny budou nejčastější mýty vzniku a léčby. Součástí bude také závěrečný workshop s názorným přehledem diabetogenních potravin, včetně potravin, které jsou často v souvislosti s onemocněním zbytečně pranýřovány.

DIABETES MELLITUS

RACIONÁLNÍ STRAVA

V semináři rozděleném na dvě části se dozvíte hlavní zásady racionálního stravování – energetická bilance, rozdělení základních živin, skladba hlavních jídel apod. V druhé části proběhne interaktivní workshop na téma skryté cukry a tuky v často konzumovaných potravinách. Součástí budou i nejčastější omyly

a mýty ve výživě.

firmni-vzdelavani

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Všechny rozvojové programy jsou tvořeny na základě individuálních potřeb a požadavků každého zákazníka. Vzdělávání probíhá interaktivní formou. Techniky si účastníci vyzkouší sami, trénují ve skupině v týmu, či dvojicích a proto jsou schopni své poznatky aplikovat do své reálné praxe. Nové poznatky mohou využít, jak v pracovním, tak osobním životě.

Cílem kurzu je naučit se vnímat zpětnou vazbu, jako pozitivní nástroj pro práci s lidmi, který pomůže s rozvojem a motivací pracovního kolektivu. Zároveň se zaměříme, jak se zpětnou vazbou efektivně pracovat a jak si díky ní můžete vybudovat loajalitu u svých zaměstnanců. Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou? Také to se na kurzu dozvíte a naučíte se, jak Vám zpětná vazba může pomoci při rozhovorech se zaměstnanci v nelehkých životních situacích.

ROZVOJOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA

ROZVOJ PRACOVNÍCH TÝMŮ

Při rozvoji týmu si pojmenujete role a osobnosti ve vašem týmu. Zaměříme se na dynamiku týmu a zjistíte v čem jste jedineční, kde je potřeba něco změnit anebo, co přestat úplně dělat. Podpoříme vás v tvorbě vašeho týmu, vydefinujeme formu jeho rozvoje
a společně nastavíme další směřování.

Na kurzu se dozvíte, jaké přínosy má koučovací přístup v manažerské praxi. Naučíte se vybrané koučovací techniky, které můžete využít pro práci s jednotlivcem nebo týmem. Ukážeme si a následně si vyzkoušíte, jak nastavovat strategické cíle s vašimi lidmi, aby byly reálné, smysluplně a uchopitelné.

KOUČOVACÍ STYL PŘI VEDENÍ LIDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Dozvíte se, jaké jsou prvky nenásilné a respektující komunikace. Naučíte se osobní asertivitě a slovo „NE“ už Vám bude připadat zcela běžné a přirozené. Budete umět vyjádřit své potřeby s respektem a na partnerské komunikační úrovni.

Workshop je určen pro ty firmy, které chtějí naučit své zaměstnance projevovat vztek, agresi a podobné emoce bezpečnou formou. Zájemci se také naučí pracovat se svým vztekem, zastavovat agresi a v neposlední řadě techniky, jak nejít do protiagrese. Jedná se o velmi praktický a nácvikový workshop.

PRÁCE SE VZTEKEM V ZAMĚSTNÁNÍ

SVĚT MANAŽERA

Kompletní rozvoj schopností a dovedností, které jsou součástí každodenní manažerské praxe. To očekávejte v našich kurzech zaměřených na vedoucí pracovní pozice. Naší specializací je také manažerský koučink a mentoring. Cílem tohoto přístupu je ještě více podpořit individuální potenciál každého manažera.

Velmi často skloňovaný pojem dnešní doby. A je to opravdu, tak jednoduché? Co vše si za pojmem „rovnováha v životě“ představit? Na kurzu si pojmenujete, jaké role v životě zastáváte a také zjistíte, jaké máte priority a hodnoty. Zároveň se naučíte, jak si rozvrhnout čas, jak si nastavit vlastní hranice nebo jak přistupovat ke změnám.

WORK-LIFE BALANCE

bottom of page