top of page
PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE

Konzultace jsou určeny pro individuální potřeby každého ze zaměstnanců. Jedná se o krátkodobou spolupráci zaměřenou na řešení aktuálních potíží, či aktuální krizové situace a probíhají online.

 

Častými tématy jsou: únava v práci, stres, konflikty na pracovišti, rodinná témata přesahující do pracovní oblasti, nespavost, pandemická situace a její důsledky atd.

Jejími přínosy jsou zlepšení kvality života (well-being) v oblasti firemního fungování na základě pochopení aktuální situace klienta a jeho možnostech přerámování.

Mezi největší benefity této spolupráce především patří terapeutova mlčenlivost, nehodnotící terapeutický vztah a potřeba porozumět dané situaci a nacházet vhodné mentální strategie k vyšší spokojenosti v pracovní oblasti a životě.

Irena
Mirian
bottom of page