top of page
MIRIAM
6M6A2870-Edit.jpg

Mgr. Miriama Chlebovcová vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě a Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu v roce 2016 začala vykonávat svojí psychologickou praxi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Klinice adiktologie a následně na Psychiatrické klinice. Tam započala i předatestační přípravu a doktorandské studium. Aktuálně je na rodičovské dovolené, v rámci které pokračuje kromě částečné praxe i ve vzdělávání jako frekventantka psychoanalyticky orientovaného psychoterapeutického výcviku pod záštitou společnosti ČSPAP. Pracuje zejména s dospělými klienty na tématech duševního zdraví či prevenci duševních onemocněních. 

bottom of page