top of page
MARKÉTA
Foto Markéta_edited.png

Mgr. Markéta Kubinová vystudovala jednooborovou psychologii, bakalářský titul získala na Ostravské univerzitě, poté pokračovala dále v rámci navazujícího magisterského studia na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci postgraduálního vzdělávání pokračuje ve studiu na 1. LF UK. V rámci oboru získávala zkušenosti v různých oblastech, a to jak prací ve zdravotnických zařízeních (Interní oddělení VFN, Klinika adiktologie VFN, Psychiatrie VFN), tak v zařízení sociálním (Domov pro seniory Háje). Pracovní i osobní schopnosti a dovednosti se snaží dále rozvíjet v rámci kurzů - například Psycholog ve zdravotnictví, Krizová intervence pro 21. století nebo v rámci Diagnostiky syndromů demence. Psychoterapeutický výcvik v rámci České společnosti pro analytickou psychologii. Nyní pracuje v ambulanci klinické

psychologie a psychoterapie ve Frýdku-Místku. Věnuje se převážně psychoterapii dospělých a dospívajících s respektem k jedinečnosti každého klienta. Úctu chová k celostním přístupům, snažícím se neopomíjet žádný z aspektů člověka i jeho prostředí. Terapie, konzultace i lekce

jsou tak po vzájemné dohodě ,,ušity“ na míru každému jednomu klientovi na základě jeho

potřeb, představ a přání.

bottom of page