top of page
BÁRA
6M6A2110-Edit.jpg

Mgr. Barbora Strakošová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bohaté zkušenosti získala ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala s pacienty trpící obezitou, poruchami příjmu potravy nebo onemocněním diabetem mellitus. Dále se věnovala lektorování výuky studentů na 1. LF UK a VFN v Praze. Pro prohloubení poznatků se účastnila a také působila na odborných konferencích. Je frekventantkou Jungovsky orientovaného psychoterapeutického výcviku, který je akreditovaný u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Zaměřuje se na psychologii zdraví a nemoci, obezitu, poruchy příjmu potravy, psychosomatiku, na úzkostně depresivní problematiku, vztahové potíže nebo osobnostní seberozvoj. Aktuálně pracuje ve zdravotnickém ambulantním zařízení, vedle kterého má ještě soukromou praxi.

bottom of page